Windykacja długów Gdańsk

Windykacja długów i należności - Gdańsk

Windykacja długów Gdańsk

Windykacja długów to nie tylko czasochłonna, ale przede wszystkim wyjątkowo stresująca i co za tym idzie mało przyjemna procedura. Z problemem nieuregulowanych należności boryka się wielu przedsiębiorców. Kiedy dłużnik nie reaguje na telefoniczne i pisemne monity, są oni zmuszeni podjąć bardziej stanowcze kroki. Wiemy, że samodzielne odzyskiwanie należności jest dla wielu z nich procesem wyjątkowo skomplikowanym i generującym niepotrzebny stres. Przekazując swoją sprawę wyspecjalizowanej w tym zakresie firmie mają więc pewność, że podejmowane w ich imieniu czynności będą w pełni legalne, a wykorzystywane w procesie windykacyjnym metody i narzędzia pozwolą na skuteczne odzyskanie należności.

Nasza Kancelaria Podatkowo-Prawna świadczy profesjonalne usługi z zakresu windykacji w Gdańsku, zmierzające do terminowego spływu należności. Dokładamy wszelkich starań, aby w trakcie odzyskiwania wierzytelności dbać o dobre relacje naszych Klientów z ich dłużnikami, dlatego stosujemy stanowcze, ale jednocześnie wyważone działania windykacyjne. Po wstępnej weryfikacji sprawy przygotowujemy specjalną procedurę windykacyjną, na podstawie której podejmujemy czynności faktyczne i prawne w celu odzyskania należności.

Jeżeli polubowne zaspokojenie roszczeń nie przyniosło do tej pory oczekiwanych rezultatów, zgłoś się do nas. Nasza firma to profesjonalny i skuteczny windykator – Gdańsk jest głównym obszarem naszej działalności, ale swoje usługi realizujemy również w całym kraju.

Windykacja długów - definicja

Windykacja długów - podstawy prawne

Już w czasach Cesarstwa Rzymskiego funkcjonowała specjalna instytucja prawna o nazwie rei vindicatio, zajmująca się odzyskiwaniem rzeczy znajdujących się w posiadaniu nieuprawnionych osób. Dziś windykacja to nic innego jak dochodzenie roszczeń i własności za pomocą środków zgodnych z obowiązującymi przepisami prawnymi. Szybkość podjęcia działań windykacyjnych w znacznym stopniu przekłada się na ich efektywność. Potwierdzają to również statystyki – najskuteczniej jest windykować tak zwany młody dług, a więc należność, której termin płatności upłynął około 2 miesiące temu. Windykacja długów jest przeprowadzana przez samego wierzyciela lub zatrudnionego przez niego w tym celu windykatora.

To proces opierający się przede wszystkim na dialogu i mediacji. Windykator w pierwszej kolejności próbuje zatem dogadać się z dłużnikiem i zrobić wszystko, by już na etapie postępowania polubownego odzyskać należność, znajdując kompromis pomiędzy dwiema stronami (np. w formie spłaty długu w ratach). Tym właśnie różni się windykacja od egzekucji komorniczej, z którą zresztą bywa często mylona. Mimo iż ich główny cel jest tak naprawdę identyczny, to bazują one jednak na innych zasadach. Windykator, w przeciwieństwie do egzekutora komorniczego, nie ma uprawnień do zajęcia majątku, ale warto podkreślić, że ignorowanie jego prób nawiązania dialogu z dłużnikiem może skończyć się w sądzie, co jest zresztą dość częstym scenariuszem.

Realizowana przez nas windykacja należności w Gdańsku ma na celu odzyskanie pieniędzy wierzyciela, ale przede wszystkim w sposób możliwy do zrealizowania dla dłużnika. Zależy nam bowiem na tym, aby dług był faktycznie spłacany rzetelnie i regularnie. Dokładnie weryfikujemy realne możliwości każdego z dłużników, nie generując przy tym dodatkowych kosztów.

Wbrew panującym powszechnie opiniom windykacja długów jest procesem w pełni legalnym, dopuszczającym podejmowanie wszelkich działań, które nie łamią obowiązującego stanu prawnego. Nie istnieją żadne szczególne przepisy regulujące działalność firm windykacyjnych w Polsce, w związku z czym nie muszą mieć one licencji. Podstawę prawną ich funkcjonowania stanowi natomiast zasada swobody działalności gospodarczej, która wynika z Konstytucji oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (z dnia 2 lipca 2004 roku). Kodeks Cywilny natomiast określa sposób, w jaki dłużnik powinien wywiązać się ze swojego zobowiązania, co jest potwierdzeniem na to, że wierzyciel może dochodzić swoich własności za pomocą środków zgodnych z przepisami prawa.

Realizowana przez nas windykacja w Gdańsku jest w pełni legalna – zawsze działamy zgodnie z literą prawa, mamy swoje sposoby na to, aby w sposób legalny odzyskiwać długi.

Windykacja długów - podział

Istnieją dwa podziały, które charakteryzują windykację długów. Pierwszy z nich spotykany jest najczęściej w kancelariach prawnych:

 • windykacja polubowna – monitowanie dłużnika, zmierzające do spłaty należności,
 • windykacja sądowa – uzyskanie sądowego wyroku bądź nakazu zapłaty, które posiadając klauzulę wykonalności, stanowią podstawę do egzekucji komorniczej. Sądowa windykacja długów w Gdańsku następuje wówczas, kiedy dłużnik nie wykazuje jakiejkolwiek chęci do współpracy.

Drugi podział z kolei wygląda następująco:

 • windykacja polubowna – dzieli się na windykację zdalną (listową, telefoniczną) oraz windykację osobistą (bezpośrednie spotkania z dłużnikiem, mediacje i negocjacje),
 • windykacja sądowa – uzyskanie tytułu egzekucyjnego przeciw dłużnikowi i opatrzenie go klauzulą wykonalności,
 • windykacja komornicza i pokomornicza – kontakt z komornikiem (przekazanie i nadzór egzekucji, wnioskowanie o egzekucję z danego majątku czy licytację nieruchomości, wznowienie egzekucji), a także poszukiwanie ukrytego majątku dłużnika,
 • windykacja karna – postępowanie karne przeciwko dłużnikowi.

Ten podział spotykany jest najczęściej w kancelariach prawno-detektywistycznych.

Z uwagi na sposób postępowania z dłużnikiem (bardziej łagodny lub w oparciu o poważne sankcje prawne) można mówić o dwóch ogólnych rodzajach windykacji:

 • windykacja miękka – najłagodniejsza forma odzyskiwania należności, choć w dłuższej perspektywie może okazać się dla dłużnika dość natarczywa. Polega na wysyłaniu wezwań do zapłaty. Jeżeli dłużnik nie spłaci należności, zostaje wpisany do rejestru prowadzonego przez biuro informacji gospodarczej. Miękka windykacja należności w Gdańsku jest przez nas realizowana w sytuacjach, kiedy zadłużenie powstało stosunkowo niedawno. Na początku wystarczy zatem zwykłe upomnienie oraz prośba o spłatę należności;
 • windykacja twarda – w tym przypadku jako windykator w Gdańsku stosujemy ostrzejsze sankcje prawne i moralne – np. wizyty windykatorów terenowych, skierowanie sprawy na drogę sądową czy wpis do wspomnianego już wcześniej rejestru biura informacji gospodarczej. Twarda windykacja stosowana jest w przypadku dłużników, którzy znacznie spóźniają się z zapłatą.

Windykacja długów Gdańsk - krok po kroku

Powstanie zobowiązania

Zanim wszczęte zostaną czynności windykacyjne, najpierw musi dojść do powstania długu, a więc sytuacji, w której kontrahent spóźnia się ze spłatą należności na rzecz wierzyciela. Warto na bieżąco kontrolować wszystkie faktury i ich terminy płatności, choć w przypadku dużej ilości wystawianych dokumentów jest to niekiedy trudne. Pomocne może okazać się korzystanie z usług monitoringu należności – pozwoli na szybkie wychwycenie wszystkich opóźnień w płatnościach oraz natychmiastowy kontakt z dłużnikami. Pierwsze czynności windykacyjne podejmuje się zwykle po upływie 2 miesięcy od momentu, w którym minął termin płatności określony na fakturze.

Postępowanie polubowne

W ramach przeprowadzonego przez nas postępowania windykacyjnego dokładamy wszelkich starań, aby rozwiązać sprawę polubownie. Na tym etapie wysyłane są do dłużnika wezwania do zapłaty, podejmujemy kontakt telefoniczny, a także prowadzimy negocjacje zmierzające do dobrowolnego uregulowania przez niego długu. W większości przypadków czynności te przynoszą zamierzony efekt i już w trakcie postępowania polubownego dochodzi do podpisania ugody. W kolejnym etapie prowadzimy nadzór nad terminową spłatą należności.

Postępowania sądowe

Na tym etapie konieczne jest zebranie wszelkiej dokumentacji dowodowej oraz złożenie pozwu w sądzie, aby móc uzyskać nakaz zapłaty lub wyrok sądowy. W trakcie toczącego się postępowania Klienci są reprezentowani przez naszych prawników. Kiedy wyrok się uprawomocni, należy wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności oraz złożyć wniosek o zabezpieczenie roszczenia. Kolejny etap to wystąpienie do komornika.

Postępowanie egzekucyjne

W tym przypadku niezbędne jest przygotowanie dokumentacji zawierającej informacje o dłużniku, potrzebne do wszczęcia egzekucji komorniczej. Konieczne jest także sporządzenie wniosku oraz skierowanie sprawy do kancelarii komorniczej. Na etapie postępowania egzekucyjnego prowadzimy nadzór nad czynnościami prowadzonymi przez komorników, aż do momentu zakończenia postępowania.

Windykacja należności - samodzielnie czy z firmą?

Samodzielna windykacja należności może okazać się procesem wyjątkowo skomplikowanym, czasochłonnym i generującym niepotrzebny stres. Jeżeli pomimo Twoich starań dłużnik nadal ignoruje monity i nie chce spłacić swojego zobowiązania, zgłoś się do windykatora.

Zalety korzystania z usług firmy windykacyjnej:

 • oszczędność czasu i pieniędzy,
 • profesjonalne wsparcie ze strony osób specjalizujących się w dochodzeniu należności,
 • szybkość i skuteczność – udział firmy windykacyjnej zwiększa rygor płatności i skutkuje spłatą długu już na etapie postępowania polubownego,
 • legalność prowadzonych działań.

Decydując się na skorzystanie z usług firmy windykacyjnej możesz mieć pewność, że zastosowane zostaną wszelkie możliwości prawne w kierunku odzyskania długów, z użyciem wszystkich potrzebnych instrumentów prawa, począwszy od wezwania do zapłaty, poprzez negocjacje z dłużnikiem, a na przekazaniu sprawy do komornika skończywszy.

Jeżeli interesuje Cię profesjonalna windykacja długów w Gdańsku, zgłoś się do nas. Kancelaria Podatkowo-Prawna Jarosław Wróblewski dołoży wszelkich starań, aby wyegzekwować od dłużnika powstałą wierzytelność już w pierwszym etapie negocjacji, dbając jednocześnie o zachowanie z nim dobrych relacji.